Vanaf 25 december 2015 tot en met 21 januari 2016 was website www.kfeasterwierrum.nl offline. Hackers hebben helaas kwade bedoelingen gehad met de website om spammail te versturen. Strato, de hosting partij had daardoor het account geblokkeerd. Gelukkig is de malafide software verwijderd en de website opnieuw gebouwd door Miedema Automatisering. Daarnaast zijn er diverse beveiligingsmaatregelingen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen.