Morgen, woensdag 20 mei start competitie kaatsen van dit seizoen aanvangstijd 19.20 start 19.30

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest). Doe dit minimaal zeven dagen vanaf de dag dat je de uitslag hebt gehoord;

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar het kaatsveld vertrekt thuis naar het toilet;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het kaatsveld;

• douche thuis en niet op de sportaccommodatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen, doe geen high-five, low-five, box of ander gebaar;

• kom niet eerder dan tien minuten voor de kaatsactiviteit aan op het kaatsveld en ga direct naar huis.

#easterwierrum #keatsen #itgietoan