Op sneon 8 july is der nachtkeatsen mei live muzyk. It begjint om 17:00 oere.