Als we met dit voorwoord beginnen te schrijven is het al begin april, dus het kaatsseizoen nadert. Het kaatsbestuur heeft om die reden geprobeerd weer een mooie kaatsagenda samen te stellen voor zowel de jeugd, volwassenen en senioren, dit laatste verdient aandacht. Daarover straks meer.

Tijdens de jaarvergadering afgelopen februari 2018 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur. Na zes jaren is er afscheid genomen van Arjen Dijkstra die de taak had als voorzitter. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat er meer jongeren betrokken werden bij de kaatsvereniging.

Er zijn twee nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd, Jarno Hogeboom als voorzitter en Albert Jonker als penningmeester.

In het nieuwe kaatsprogramma is er een element toegevoegd; senioren. De afgelopen jaren is gebleken dat de senioren tijdens de Merke plezier en met enthousiasme en vooral fanatiek het spel hebben gespeeld. Voor ons als bestuur reden om deze categorie mee te nemen in het kaatsprogramma.

Daarnaast hechten wij als bestuur belang bij de jeugd en hen kennis te laten maken met het kaatsen. Immers zijn zij onze toekomst. Om die reden is er een cursus van een aantal weken georganiseerd tijdens schooltijd en vervolgens is er een jeugdtrainer aangesteld om de jeugd verder te trainen.

Dus al met al is er voor de jeugd, volwassenen en de senioren een gevarieerd programma samengesteld dit jaar. Dus zet de datums in de agenda en wees erbij!

Wij als bestuur zijn trots op onze leden en wij wensen jullie een mooi, gezellig en vooral sportief kaatsseizoen toe.

Het bestuur K.F. Easterwierrum