De Frije Formaasje Parij begjint net om 10:30 oere mar om 12:00 oere. Ek is der ein fan ‘e middei gelegenheid foar in hapke fan Snackservice Groenveld.