Aginda

Agenda

Donderdag 27 april 10.30 oere Keningspartij

Mannen en Vrouwen in A en B klasse bij genoeg deelname.

 

Zondag  14 mei 10.30 oere Auto bedrijf Sypersma pearkekeatsen

 

Donderdag 25 mei 10.30 oere “Tysker” Teatspartij

Keatsen met een tennis racket.

 

Zondag 11 juni 13.00 oere v/d Meer” Strjitte keatsen

Door elkaar loten. 

 

Zaterdag 17 juni 17.00 oere Barbecue Partij

Door elkaar loten en er wordt gekaatst met een zachte bal.

 

Zondag 16 juli 10.30 oere Vrije formatie partij

Vrouwen en mannen apart

.

Zondag 3 Sept 10.30 oere Bootsma  Bouwbedriuw Famylje keatsen.

 

Vrijdag 8 sept 10.30 oere Merke Keatsen

Gemengd A, B, en C klasse en senioren.

 

Opgeven voor een partij op zondag kan tot zaterdags 19.00 uur.

Opgeven voor de barbecue partij kan tot vrijdagavond 19.00 uur.