Keatsferiening Easterwierrum

Morgen, woensdag 20 mei start competitie kaatsen van dit seizoen aanvangstijd 19.20 start 19.30

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest). Doe dit minimaal zeven dagen vanaf de dag dat je de uitslag hebt gehoord;

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;

• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar het kaatsveld vertrekt thuis naar het toilet;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het kaatsveld;

• douche thuis en niet op de sportaccommodatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen, doe geen high-five, low-five, box of ander gebaar;

• kom niet eerder dan tien minuten voor de kaatsactiviteit aan op het kaatsveld en ga direct naar huis.

#easterwierrum #keatsen #itgietoan

Aksje fan de wike is fan Keatsferiening Easterwierrum!!!

Keatsferiening Easterwierrum docht dit jier mei oan de jeugd sponsor aksje fan Poiesz yn Mantgum. Dizze wike komt de keatsferiening by de doarren lâns mei in lekker appeltsje. Ien sek Elstar verpakt, levert 15 Poiesz-munten op foar de feriening. Mar ek Crystal Clear en Milner kaas levert 10 Poiesz-munten op.

In appelstje foar de toarst (dorst) út de Poiesz.

De kaatsvereniging Easterwierrum organiseert voor de jeugd winter training in de Tysker. De training zal gegeven worden door Hendrika Reitsma en de kosten hiervoor zijn € 7,50 voor 8 trainingen. De trainingen zullen plaats vinden op 1, 8, 15 en 29 november en 7, 14, 21 en 28 februari.
Er zal in 2 groepen getraint worden van 16:00 tot 16:45 uur en van 16:45 tot 17:30 uur. De indeling hiervan hangt af van de opgave en volgt nog.
Graag zien we jullie allen op donderdag 1 november.

Opgeven kan bij:
Boukje Altenburg Vleer: 06 46188125 of Astrid Miedema Boersma  06 29118786

De Frije Formaasje Parij begjint net om 10:30 oere mar om 12:00 oere. Ek is der ein fan ‘e middei gelegenheid foar in hapke fan Snackservice Groenveld.

Weer een mooie partij vandaag!! 
Beista uitvaartzorg bedankt voor de sponsoring.

Kijkers en kaatsers bedankt voor de gezellige avond!! 

Earste priis Caroline van Muiswinkel & Douwe Miedema

Twadde priis: Edward Terra & Astrid Miedema-Boersma

Tredde priis: Dietmer de Schiffart & Mariëlle Bootsma

Sponsor BBQ partij: Paul Beista van Beista Uitvaartzorg

  

Als we met dit voorwoord beginnen te schrijven is het al begin april, dus het kaatsseizoen nadert. Het kaatsbestuur heeft om die reden geprobeerd weer een mooie kaatsagenda samen te stellen voor zowel de jeugd, volwassenen en senioren, dit laatste verdient aandacht. Daarover straks meer.

Tijdens de jaarvergadering afgelopen februari 2018 heeft er een wisseling plaatsgevonden in het bestuur. Na zes jaren is er afscheid genomen van Arjen Dijkstra die de taak had als voorzitter. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat er meer jongeren betrokken werden bij de kaatsvereniging.

Er zijn twee nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd, Jarno Hogeboom als voorzitter en Albert Jonker als penningmeester.

In het nieuwe kaatsprogramma is er een element toegevoegd; senioren. De afgelopen jaren is gebleken dat de senioren tijdens de Merke plezier en met enthousiasme en vooral fanatiek het spel hebben gespeeld. Voor ons als bestuur reden om deze categorie mee te nemen in het kaatsprogramma.

Daarnaast hechten wij als bestuur belang bij de jeugd en hen kennis te laten maken met het kaatsen. Immers zijn zij onze toekomst. Om die reden is er een cursus van een aantal weken georganiseerd tijdens schooltijd en vervolgens is er een jeugdtrainer aangesteld om de jeugd verder te trainen.

Dus al met al is er voor de jeugd, volwassenen en de senioren een gevarieerd programma samengesteld dit jaar. Dus zet de datums in de agenda en wees erbij!

Wij als bestuur zijn trots op onze leden en wij wensen jullie een mooi, gezellig en vooral sportief kaatsseizoen toe.

Het bestuur K.F. Easterwierrum